Bảng giá vé

Bảng giá vé

Bảng giá vé tuyến Hà Nội – Lào Cai – Sapa và ngược lại

Hành trình Giá vé Hành trình Giá vé
Hà Nội Sapa 240.000 Sapa Hà Nôi 240.000
Hà Nội Lào Cai 210.000 Sapa Phúc Yên 240.000
Hà Nội Đền Bảo Hà 180.000 Sapa Việt Trì 230.000
Hà Nội Yên Bái 130.000 Lào Cai Hà Nội 210.000
Phúc Yên Sapa 230.000 Lào Cai Phúc Yên 200.000
Phúc Yên Lào Cai 200.000 Lào Cai Việt Trì 190.000
Lào Cai Yên Bái 130.000
Việt Trì Sapa 230.000
Việt Trì Lào Cai 200.000
Yên Bái Sapa 160.000
Yên Bái Lào Cai 130.000

Chú ý: Giá vé chặng không thấp hơn 70.000đ / hành khách

  

Liên hệ đặt vé

Tại Thanh Hóa: Bến xe Sầm Sơn và bến xe phía bắc. ĐT:0985 36 9191

Tại Hà Nội: 789 đường Giải Phóng . ĐT: (04)37.638.638 – 04.36.686.358

Tại Lào Cai: 333 Quảng trường Ga. ĐT : 0203.638.638 – 0203.689.689

Bảng giá vé xe Sao Việt tuyến Thanh Hóa – Hà Nội – Lào Cai – Sapa và ngược lại

Hành trình Giá vé Hành trình Giá vé
Thanh Hóa Phủ Lý – Đồng Văn 70.000 Sapa Thanh Hóa 330.000
Thanh Hóa Hà Nội 100.000 Sapa Ninh Bình 320.000
Thanh Hóa Vĩnh Yên 130.000 Lào Cai Thanh Hóa 300.000
Thanh Hóa Việt Trì – Phú Thọ 150.000 Lào Cai Ninh Bình 300.000
Thanh Hóa Yên Bái 220.000 Bảo Yên – Bảo Hà Thanh Hóa 300.000
Thanh Hóa Bảo Yên – Bảo Hà 300.000 Yên Bái Thanh Hóa 220.000
Thanh Hóa Lào Cai 300.000 Việt Trì – Phú Thọ Thanh Hóa 150.000
Thanh Hóa Sapa 330.000 Vĩnh Yên Thanh Hóa 130.000
Ninh Bình Sapa 320.000 Hà Nội Thanh Hóa 100.000
Ninh Bình Lào Cai 300.000 Đồng Văn – Phủ lý Thanh Hóa 70.000

Chú ý: Giá vé chặng không thấp hơn 70.000đ / hành khách

Share this post